सुविधा

सुविधा

सुविधा अवलोकन: 80 पञ्चरहरू, 35 प्लास्टिक इन्जेक्सन मेसिनहरू, 10 एसेम्बलिङ र प्याकिङ स्ट्रिमलाइनहरू, 2 गर्मी उपचार उत्पादन लाइनहरू, एक मुद्रण उत्पादन लाइन, 2 स्प्रे चित्रकला उत्पादन लाइनहरू, एक अप-टु-डेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग उत्पादन लाइन आदि।

पंचर