बुलडग क्लिपहरू

बुलडग क्लिपहरू तपाइँका कागजहरू, फाइलहरू, पत्रहरू, टिकटहरू आदि क्लिप गर्न प्रयोग गरिन्छ।